Join WhatsApp Group Join Now
Join telegram Chennel Join Now

Bharuch GSRTC Recruitment 2022 Apply Offline Process

By | August 19, 2022

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં ભરતી દ્રારા ભરુચ જીલ્લા માટે કરાર પર ભરતી ની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. આ ભરતી તાલીમ ના પદો માટે છે જેમાં ડીઝલ મીકેનીકલ, ઈલેક્ટ્રીકલ ,વેલ્ડર જેવા વિવિધ પ્રકાર ની પોસ્ટ માટે તાલીમ હેઠળ ભરતી કરવામાં આવશે.આ ભરતી માટે ની છેલી તારીખ 09.09.૨૨ નક્કી કરવામાં આવી છે જેમાં લોકો આ ભરતી માટે અરજી કરવા માંગતા હોય તેવા ઉમેદવારો માટે આજે અમે આ લેખ લઈને આવ્યા છે જેમાં તમને વય મર્યાદા, લાયકાત, અરજી કઈ કરવી વગેરે માહિતી મેળવીશું.

10 પાસ GSRTC ભરૂચ ભરતી ૨૦૨૨ :

સત્તાવાર વિભાગગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ
પોસ્ટતાલીમ માટે
પોસ્ટ નું નામડીઝલ મેકેનિક, વેલ્ડર
અરજી કરવાનો મોડઓફલાઈન
નોકરીકરાર આધારિત
નોકરીનું સ્થાનભરુચ
છેલી તારીખ૦૯ .૦૮.૨૦૨૨
સત્તાવાર વેબસાઈટWWW.APPRENTICESHIPINDIA.ORG

10 પાસ GSRTC ભરૂચ ભરતી માટે જગ્યાઓ

આ ભરતી માં વિવિધ જગ્યાઓ માટે તાલીમ માટે અરજી મંગાવવામાં આવી છે જેમાં ડીઝલ મિકેનિક, ઈલેક્ટ્રીસિયન , વેલ્ડર , કમ્પ્યુટર માટે COPA તથા અડ્વાન્સ ડીઝલ મિકેનિક, મોટર મિકેનિક વગેરે નો સમાવેશ થાય છે.

સરકારી બેન્ક માં નૌકરી કરવાની ઉત્તમ તક 6000 થી વધારે જગ્યા અત્યારે આવેદન કરો

10 પાસ GSRTC ભરૂચ ભરતી ૨૦૨૨ માટે લાયકાત :

  • આ ભરતી માટે ધોરણ ૧૦ પછી કે ધોરણ ૧૨ પાસ પછી જેતે જગ્યા માટે લાયક્લ ITI ની પરિક્ષા પાસ કરેલી હોવી જોઈએ
  • COPA માટે ના ઉમેદવારે ૧૦ કે ૧૨ પાસ કર્યા પછી copa ની ITI ની પરિક્ષા પાસ કરેલી હોવી જોઈએ.
  • વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ નો ઉપયોગ કરવો.

વય મર્યાદા :

આ ભરતી માટે વય મર્યાદા માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાઓ

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

અરજી શરૂ થવાની તારીખ: ૨૨ મી ઑગસ્ટ 2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: ૦૯ મી નવેમ્બર 2022

  • સો પ્રથમ તમે સત્તાવાર વેબસાઈટ WWW.APPRENTICESHIPINDIA.ORG પર જાઓ.
  • તેમાં તમે તમારી પ્રાથમિક માહિતી થી પોતાની નોધણી કરો
  • ત્યાર બાદ તેની હાર્ડ કોપી આપેલ સરનામાં પર જરૂરી પુરાવા જાતે જવું પડશે
  • જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયા તારીખથી ૨૨ /૦૮ ૨૦૨૨ સુધી ૧૧:૦૦ કલાકથી ૧૪:૦૦ કલાક સુધીના સમય દરમ્યાન અહેર રજાના દિવસો સિવાય અરજી પત્રક મેળવી, શૈક્ષણિક લાયકાતના તમામ પુરાવાની પ્રમાણિત નકલ સહીત અરજીપત્રક તા. ૦૯ .૦૯ . ૨૦૨૨ સુધીમાં જમા કરાવવાનુંરહેશે
નોધ : આ ભરતી માં ઉમેદવારે જાતે જઈ ફ્રોમ જમાં કરવાનું છે

મહત્વ ની કડીઓ :

Official Notification : Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published.